Мобилен БелотОНЛАЙН ШАХ

играй ШАХ
  • Играчи:2 до 2
  • Добавена:12.07.2012
  • Днес:0 игри
  • На линия:0
  • Играещи сега:0
ПРАВИЛА СТАРТ ИГРА

СКРИЙНШОТИ

chess screenshot chess screenshot

ОПИСАНИЕ

Шах е безплатна онлайн игра за двама, която можете да играете както онлайн с други играчи, така и сам срещу много добър робот. Показват се валидните места за местене, както и предния ход на всеки играч. Освен това има и история на ходовете и чат в самата игра
Играй безплатно ШАХ или играй други онлайн игри.

КЛАСАЦИИ (само за ВИП)

  • ТОП ИГРАЧИ
  • НАЙ-АКТИВНИ ДНЕС
  • ТОП ЗА ДЕНЯ
  • ТОП ЗА СЕДМИЦАТА
  • ТОП ЗА МЕСЕЦА

ПРАВИЛА НА ШАХ

Основните правила на шаха

Шахмат се играе с 32 фигури - 16 бели и 16 черни. Дъската се състои от 64 квадратчета, като 32 са бели, а останалите са черни. Винаги първи играят белите. Целта на играта е да се обяви мат на противниковия цар, т.е. ситуация, в която царят е атакуван от противникова фигура и няма поле за отстъпление.

Ето как изглежда дъската:

Шах дъска

Всяко поле си има отделно наименование по дадената нотация и всяка фигура (Ц-цар, Д-дама, Т-топ, О-офицер, К-кон, и -пешка). Задължително е в долния десен ъгъл полето да е бяло. Сега ще се запознаем с фигурите:


ПЕШКАБелите и черните разполагат с по осем пешки. Те са наредени по втори и седми хоризонтал

Разположение на пешките на шахматната дъска

Пешките вървят само с по едно поле напред, с изключение на началното им положение, когато могат да се движат 1 или 2 полета напред. На диаграмата всяка пешка е в първоначална позиция. Ако трябва да дадем стойност на пешката, то тя е равна на една точка.

ВЗЕМАНЕ И ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПЕШКАТАВижте следващата диаграма:

Правила за пешките

Пешките вървят напред, но винаги вземат по диагонал. В тази позиция ако на ход са белите, то те могат да вземат с пешката на f3 топа на g4 или черната пешка на e4.

Когато пешка достигне 8-ми или 1-ви хоризонтал, тя се превръща в някоя от следните фигури: дама, топ, офицер или кон (по избор на играча). Разбира се почти винаги се избира дамата като най-силна фигура в шаха.

Съществува едно по-особено правило, наречено ан пасан. В позицията на диаграмата ако черните изиграят хода c7-c5, то тази пешка минава през полето c6, което е атакувано от бялата пешка, т.е. когато пешката се движи с две полета напред и се изравнява с противниковата (d5), белите могат да вземат пешката на c5 с тази от d5, поставяйки я на c6! Ето друг пример за ан пасан.

Шах правила - ан пасан

Следващата по сила фигура е КОНЯТ

Правила на шаха - Кон

Конят е единствената фигура, която може да прескача всички фигури. В начално положение двата бели коня стоят на b1 и g1, черните - на b8 и g8. Движи се на буквата Г, както е показано. Ако полето е2 не беше заето от бялата пешка, то конят можеше да отиде на е2 от g1. В центъра на дъската конят може да отиде на 8 полета. В ъглите маневреността му се свежда само до 2 полета. Ето защо е най-добре конете да се поставят в мисления квадрат (c3-f3-f6-c6), където обстрелват по осем полета (център на дъската). Силата на коня е приблизително 3 пешки, т.е. 3 точки. На толкова се оценява и ОФИЦЕРЪТ


Правила на шаха - Офицер

Ясно е къде стоят офицерите в начално положение. Двете армии разполагат с два офицера. В центъра на дъската е показано движението на офицерите - по съответните диагонали. Но, за разлика от коня, офицерът не може да прескача фигури. Той е една мощна, далекобойна фигура. В зависимост от позицията, офицерът е по-силен или по-слаб от коня. Затова двете фигури са с приблизително еднаква стойност - 3 точки.

ТОПЪТ се оценява на 5 точки. Той се движи хоризонтално и вертикално както е показано долу.Шах правила - Топ

Офицерът и конят се наричат леки фигури, а топът и дамата - тежки фигури. Топовете са по 2 за двете армии и се поставят в четирите ъгъла на дъската. В позиция цар и топ срещу цар може да се обяви мат, но при наличие на цар и офицер или кон срещу цар мат не може да бъде обявен. От топа единствено ДАМАТА е по-силна. Тя може да се движи като топа по хоризонтали и вертикали и като офицера по диагоналите.


Шах правила - Дама

Стойността на дамата е 8-10 точки, т.е. приблизително два топа. Важно е да се запомни, че бялата дама стои на бяло поле (d1), а черната - на черно (d8).

Остана да представим и най-ценната фигура - ЦАРЯТ. Той е безценен, защото ако бъде матиран, партията завършва. Царят се движи напред, назад, встрани и по диагонал, но само с едно поле. Т.е. царят в центъра контролира осем полета, а в ъглите - само 3.Шахматни правила - Дама

Сега ще се спрем на един важен термин - Рокада. Това е едновременен ход с царя и един от топовете от същия цвят на същия хоризонтал, който се счита за един ход на царя и се изпълнява както следва: царят се премества от първоначалното си поле с две полета на страни към топа, след което топът се премества на полето, преминато току що от царя (прескоченото поле). Звучи малко сложно, затова най-лесно ще го разберете като видите диаграмите долу:

Голяма рокада
Преди дълга рокада на белите.

Шах - Голяма рокада
След дълга рокада на белите.

Малка рокада
Преди къса рокада на белите.
Шах - Малка рокада
След къса рокада на белите.

Аналогично е и за черните. Но рокадата има някои важни особености:

1. Задължително царят и топът не трябва да са местени преди извършването на рокадата.
2. Царят не трябва да бъде атакуван от противникова фигура (т.е. "шах") по време на рокадата.
3. Царят не трябва да преминава през полета, атакувани от неприятелски фигури.
4. И естествено, не трябва да има други фигури между царят и топът.


"В ШАХ" ("ПОД ШАХ") Никоя фигура не може да бъде местена по начин, по който излага (оставя) собствения си цар под шах. Царят се счита, че е "в шах" ("под шах"), ако е под атака на една или повече фигури на противника, даже ако тези фигури не могат да бъдат преместени.