Мобилен БелотОНЛАЙН Скрабъл

играй Скрабъл
  • Играчи:2 до 4
  • Добавена:11.12.2011
  • Днес:42 игри
  • На линия:13
  • Играещи сега:5
ПРАВИЛА СТАРТ ИГРА Играй старата версия get it on google play get it on iStore

СКРИЙНШОТИ

scrabble screenshot scrabble screenshot scrabble screenshot scrabble screenshot

ОПИСАНИЕ

Скрабъл е игра на думи, в която трябва да измислите думи на базата на вече поставени такива. Имате възможност да използвате жокери, бонуси и стратегии. Успех
Играй безплатно Скрабъл или играй други онлайн игри.

КЛАСАЦИИ (само за ВИП)

  • ТОП ИГРАЧИ
  • НАЙ-АКТИВНИ ДНЕС
  • ТОП ЗА ДЕНЯ
  • ТОП ЗА СЕДМИЦАТА
  • ТОП ЗА МЕСЕЦА

ПРАВИЛА НА Скрабъл

Untitled Document

КАК ДА ИГРАЕМ СКРАБЪЛ - ИГРА НА ДУМИ!

Скрабъл е игра с думи за 2.3 или 4 играчи. Играта се състои от образуването на взаимнопреплитащи се думи. също както в кръстословиците, върху дъската за игра на Скрабъл, използвайки плочки с букви, всяка от които носи различен брой точки. Всеки играч се стреми да набере максимален брой точки, като използва своите плочки в комбинации и на места, които му дават възможност да се възползва най-добре от стойностите на буквите и на бонификационните квадратчета на дъската за игра. Съчетаният общ брой на точките за една игра може да варира от около 400 до 800 или повече, в зависимост от уменията на играчите.

102 Плочки с букви

Има 100 плочки с буквите от азбуката и две празни плочки. Всяка плочка с буква има определен брой точки (цифрата в долния десен ъгъл на буквата). Празните плочки нямат точки, но могат да се използват вместо всяка буква. По време на играта, играчът трябва да обяви коя буква избира за дадена празна плочка, след което тази буква не може да се променя до завършването на играта.

Започване на играта Скрабъл

Всеки играч, който е наред изтегля 7 нови плочки и ги поставя на стойката си. Сега всеки е готов да играе Скрабъл . Играта продължава по посока на часовниковата стрелка.

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Замяна на плочките

Всеки играч може да използва своя ред, за да замени някоя или всички плочки на своята стойка, като ги отстрани с лице надолу и изтегли същия брой нови плочки. Играчът изчаква, докато отново му дойде ред да играе.

Пасуване (пропускане на ред)

Вместо да поставя плочки на дъската или да ги заменя, играчът може да реши да пасува, независимо дали може да състави дума (думи) или не. Обаче, ако всички играчи пропуснат реда си (пасуват) два пъти последователно, играта приключва. Всички плочки. използвани в този или следващи кръгове на играта трябва да бъдат поставени в една редица вертикално или хоризонтално.

Думи, разрешени за използване

Всички думи. включени в официалните български тълковни речници са разрешени за използване, освен онези, които се пишат с начална -лавна буква, съкращения, представки, наставки и думи, които изискват използването на апострофи и тирета. Чужди думи; включени в официално признатите български тълковни речници се смятат за възприети в българския език и са разрешени за използване. Никоя от плочките не може да бъде премествана по дъската, освен ако не е оспорена.

Квадратчета с бонификация

Дъската за игра се състои от мрежа с 15 на 15 квадрата. На дъската за игра има специални квадратчета с бонификация, които дават допълнителни точки като награда.

Квадратчета с бонификация за буква

Всяко светлосиньо квадратче удвоява броя на точките на буквата поставена върху него, а всяко тъмносиньо квадратче утроява броя на точките на буквата поставена върху него.

За да образува дума и ги поставя на дъската, така че да могат да се четат вертикално или хоризонтално, като една от плочките се намира в централното квадратче (квадратчето със звездата). Диагонални думи не се позволяват.

Квадратчета с бонификация за дума

Точките за цялата дума се удвояват, когато една от неините плочките се намира върху светлочервено квадратче, а когато някоя от плочките на дадена дума се намира върху тъмночервено квадратче, тогава точките на думата се утрояват.

Ако дадена дума преминава както през квадратче с бонификация за буква, така и през квадратче с бонификация за дума, тогава се събират всички допълнителни бонификационни точки за буквите, преди да се удвоят или утроят точките за цялата дума. Бонификациите за букви и думи се отнасят само за кръга, в който те са разиграни за първи път

Когато върху квадратче за удвояване или утрояване на точките на дума се постави празна плочка, сборът от точките за думата се удвоява или утроява, независимо че празна плочка не носи точки. Когато празната плочка се постави върху квадратче за удвояване или утрояваме точките на буквата, стойността и остава нула. В този случай играчът би могъл да има на стойката си ВРТААКД и играе: В2 Р1 А1 Т1 А1

rules example

Отчитане на точките за първата дума

Резултатът от всеки кръг е сумата от точките, набрани от всяка плочка във всяка дума плюс бонификационните точки, получени от поставянето на плочки в квадратчетата, които носят бонификация. В този случай В дава 2 точки и се удвоява на 4, защото се намира върху квадратче с бонификация за удвояване точките на буквата; Р дава 1 точка; А дава 1 точка; Т дава 1 точка: А дава 1 точка - общо 8 точки. Забележка: Централното квадратче е светлочервено на цвят- то удвоява точките на думата,следователно целият резултат се удвоява на 16 точки.

Завършване на ред

След като е направил ход, играчът изтегля толкова нови плочки, колкото е изиграл, и така върху стойката му винаги остават 7 плочки. Тегленето става с щракване върху торбата с букви. След първия ход Играч №1 остава с две букви КД върху стойката си, и следователно трябва да изтегли 5 нови плочки.

Прибавяне на бонификация от 50 точки

Всеки играч, който изиграе всичките си 7 плочки в един и същ кръг, получава бонификация от 50 точки, в допълнение към точките, които е получил за този кръг. В този случай, играч N1 съставя думата КВАДРАТ, с което получава 24 точки за това разиграване + 50 точки бонификация = 74 точки. След това трябва да изтегли седем нови плочки.

rules example

Ред на следващия играч

Вторият играч, а след това и всеки играч поред избира дали да замени плочки, да пропусне ред (пасува) или да добави една или повече плочки към изиграните и по този начин да образува нови думи, състоящи се от две или повече букви. Всички плочки, които са изиграни в един кръг се поставят в един ред вертикално или хоризонтално на дъската за игра. Диагонални думи не се позволяват. Ако плочките се допират до други плочки в съседни редици, те трябва да образуват завършени думи, с всички такива плочки, също както в кръстословиците. Играчът получава пълен брой точки за всички думи, образувани или трансформирани от него, когато той играе, включително бонификационните точки от квадратчетата с бонификация, върху които е поставил плочки. На стойката на играч номер 2 има следните букви: ЕНИАРГН

Има пет различни начина да се образуват нови думи:

1. Да се добавят една или повече плочки в началото или в края на дума, която вече е играна, или и в началото и в края на тази дума. Напр. От КВАДРАТ се образува КВАДРАТЕН

rules example

Последната буква Н е върху квадратче с бонификация удвояване точките за буквата, така сбора от точки е 10 (КВАДРАТ)+1(Е) 4-2 х 1 (Н) = 13. Удвояването на точките за буква К и бонификацията от централното квадратче не се броят.

2, Поставянето на дума под прав ъгъл спрямо дума, която вече е играна.Новата дума трябва да използва една от буквите на думата, която вече се намира на дъската за игра. Напр. ИГАН се прибавят към Т, която вече е играна, и се образува думата ТИГАН.

rules example

Резултатът е 13 точкм, (Т1, И1, ГЗ х3, А1, Н1) 3, Поставянето на нова дума паралелно на дума, която вече е играна, така че прилежащите плочки също така да образуват завършени думи. напр. играе се думата ЕРИ, и се образуват и думите РЕ, АР и ТИ.

В този пример се образуват повече от една дума в рамките на един кръг и всяка от тях носи точки. Общите букви се броят (заедно с пълната бонификация, ако има такава) в точките за всяка дума. Точките за ЕРИ са 1 + (1x2) + 1 = 4 точки, РЕ дава 2 точки, АР дава 1 + (1x2) = 3 точки и ТИ дава 2 точки. Общо 4+2+3+2 = 11 точки

4, Новата дума също може да добавя буква към съществуваща дума. Напр. Образува се думата РАНИ, така че добавя буквата И към КВАДРАТ, и се получава и думата КВАДРАТИ.

rules example

КВАДРАТИ дава 11 точки. РАНИ ( с Р върху квадратче с бонификация удвояване на точките за думата) дава 5 точки. Общо 16 точки.

5 Последният вариант е да се "направи мост" между две ИЛИ повече от играните букви. (Това е възможно на 4-тия или по-следващ ход на играта). Например УП, ТРЕ, А са поставени между О и Б, които вече са играни, така че се получава УПОТРЕБА.

rules example

Понякога една дума може да се образува върху две квадратчета с бонификация за дума. Резултът в този случай се удвоява и след това се удвоява още веднъж - т.е. става пъти по-голям от точките за самата дума; или се утроява и след това се утроява още веднъж - 9 пъти пол ям от точките за самата дума.

Край на играта

Играта свършва, когато всички плочки бъдат изтеглени и един от играчите е използвал всичките плочки от своята стойка. Играта свършва също така и когато всички възможни варианти бъдат изиграни или когато всички играчи са пропуснали реда си (пасуват) два пъти поред.

След като са събрани всички точки, резултатът на всеки играч се намалява със сумата от точките на плочките, който не са изиграни, а ако някой играч е изиграл всичките си плочки, неговият резултат се увеличава с общия брой на точките от всички неизиграни плочки на всички други играчи.

Напр. Ако даден играч има на стойката си "Ш" и "И" в края на играта, резултата му се намалява с 9 точки. Играчът, който е използвал всичките си плочки прибавя 9 точки към резултата си. Запомнете! Играта може да бъде спечелена или загубена с последната буква от торбичката!

РАЗЯСНЕНИЯ НА НАЙ-ЧЕСТО НЕРАЗБИРАЕМИ ПРАВИЛА

- Ако някоя плочка се допре до друга плочка в съседен ред, трябва да влиза в състава на цяла дума, с всички такива плочки, както в кръстословиците.

-Една и съща дума може да бъде играна повече от един път в рамките на една игра.

-Разрешени са думи в множествено число.

- Една дума може да се удължи от двата и края в рамките на един и същ ход. напр. НАЛИ в АНАЛИЗ Всички плочки, изиграни в рамките на един ход, трябва да се поставят в една непрекъсната редица вертикално или хоризонтално.

- Не се разрешава да се прибавят плочки към различни думи, или да се образуват думи в различни части на дъската за игра в рамките на един и същи ход.

- Бонификациите за букви и думи се отнасят само за кръга, в който те са разиграни за първи път.

- Когато в рамките на един и същи ход се образува повече от една дума, се изчисляват точките на всяка дума. Общите букви се броят (с пълна бонификационна стойност, когато се намират върху квадратчета с бонификации) в точките за всяка отделна дума.

- Ако дадена дума преминава през две квадратчета с бонификация, тогава броят на точките за думата се удвоявя веднъж, а след това отново се удвоява - целият брой точки за думата се умножава по 4; или пък се утроява и после още веднъж се утроява - целият брой точки за думата се умножава по 9!

- Когато се постави празна плочка върху червено квадратче за удвоявяне или утрояване на дума, сумата от точките за думата се удвоява или утроява, независимо, че самата празна плочка не носи точки. Когато се постави празната плочка върху синьо квадратче за удвоявяне или утрояване на буква, стойността на празната плочка остава нула.

- Когато даден играч е използвал всичките си плочки и общия куп е празен, играта пропуска реда си (пасува). Ако всички играчи пасуват по два пъти последователно, играта приключва.

- В хода на играта не може да използвате речник или справочник за думи. които отговарят на плочките, поставени на Вашата стойка. Използвайте речник или справочник за думи само когато някоя дума е била използвана и е била оспорена от другите играчи.